Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


uvod

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
uvod [04/05/2020 15:34]
Voyager Reviewer
uvod [04/05/2020 15:36] (aktuální)
Voyager Reviewer
Řádek 24: Řádek 24:
  
 Revieweři upozorňují,​ že po znovuzahájení schvalovacího procesu lze očekávat mimořádný nárůst počtu keší ve frontě, proto dočasně nemusí být publikovány (resp. upozorněno na případné nedostatky) v obvyklé lhůtě 7 dnů. S tímto je tedy třeba počítat, zejména pro případ přání na schválení v určité datum a čas. Současně je pak nutné zdůraznit, že pakliže Vláda České republiky s ohledem na vývoj epidemiologické situace znovu přistoupí ke zpřísnění aktuálního uvolnění volného pohybu osob, může být publikace nových keší opět pozastavena. Revieweři upozorňují,​ že po znovuzahájení schvalovacího procesu lze očekávat mimořádný nárůst počtu keší ve frontě, proto dočasně nemusí být publikovány (resp. upozorněno na případné nedostatky) v obvyklé lhůtě 7 dnů. S tímto je tedy třeba počítat, zejména pro případ přání na schválení v určité datum a čas. Současně je pak nutné zdůraznit, že pakliže Vláda České republiky s ohledem na vývoj epidemiologické situace znovu přistoupí ke zpřísnění aktuálního uvolnění volného pohybu osob, může být publikace nových keší opět pozastavena.
- 
-Výše uvedené uvolnění se prozatím netýká eventů/​CITO,​ neboť dosud trvá již zmíněné omezení počtu volně se pohybujících osob na toliko 10 - tyto akce tedy i nadále publikovány nebudou. Ohledně již schválených s datem konání po 30. 4. 2020 pak platí stejné jako v předchozím období - pokud do té doby nedojde k dalšímu zrušení zákazu pohybu, bude je ze strany ownerů nejprve nutné disablovat a následně archivovat, popřípadě tak učiní revieweři. Stejně tak zatím není možné přistoupit ke schválení keší zařazených do větších sérií, kde obdobně jako u eventů hrozí, že by došlo k setkávání většího množství osob nad stanovený limit. 
  
 Revieweři České republiky ​ Revieweři České republiky ​
- 
- 
-  * <​html><​b><​font color="​red">​11.04.2020</​font></​b></​html>​ S ohledem na prodloužení nouzového stavu do 30. 4. 2020 jsou revieweři bohužel nuceni archivovat také publikované eventy a CITO s termínem konání do 30. 4. 2020. 
- 
- 
-  * <​html><​b><​font color="​red">​16.03.2020</​font></​b></​html>​ S ohledem na omezení volného pohybu osob na nezbytné minimum vyhlášeného Vládou České republiky ke dni 16. 3. 2020 se až do odvolání uvedeného opatření **pozastavují publikace všech keší, eventů a CITO**. 
- 
-  * Důrazně prosíme hráče, aby v tomto období pojímali hru výsostně individuálně a dbali zvýšené hygieny a opatrnosti při odlovu kešek. 
- 
-  * Keše, které sa nachází v uzavřených areálech, doporučujeme dočasně pozastavit - disablovat. 
- 
-  * Listingy pro nové keše můžete připravovat,​ ale neodesílejte je prosím do fronty ke schválení. 
- 
-  * <​html><​b><​font color="​red">​13.03.2020</​font></​b></​html>​ V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou České republiky zakazující pořádání akcí s účastí přesahující 30 osob jsou revieweři nuceni po dobu, než bude uvedený zákaz odvolán, pozastavit publikaci všech nových eventů a CITO. Stejně tak se dané nařízení uplatní i na již publikované eventy a CITO s termínem konání od 13. 3. do 12. 4. 2020, jež budou ze strany reviewerů nyní disablovány a owneři budou vyzváni k informování přihlášených a následné archivaci. Akce s pozdějším termínem konání než 12. 4. 2020 budou zatím ponechány beze změny, pakliže však Vláda trvání nouzového stavu následně opětovně prodlouží,​ dojde i k disablování a archivaci těchto eventů a CITO. Community Celebration Eventy by v takovém případě byly s ohledem na jejich zvláštní povahu pouze disablovány a ve spolupráci s ownery přesunuty na pozdější termín, zákaz jejich pořádání a účasti na nich v době nouzového stavu by však platil obdobně jako u jiných akcí. 
- 
-Revieweři České republiky 
- 
- 
  
   * [[diakritika_v_nazvech kesi|22.04.2018 Diakritika v názvech keší - nově můžete používat češtinu i v názvu keše.]]   * [[diakritika_v_nazvech kesi|22.04.2018 Diakritika v názvech keší - nově můžete používat češtinu i v názvu keše.]]
uvod.txt · Poslední úprava: 04/05/2020 15:36 autor: Voyager Reviewer