Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


doporuceni_od_revieweru

Chystáte se založit cache? Zde je doporučení od reviewerů, které kroky je potřeba udělat a nejčastější chyby, kterých je potřeba se vyvarovat, aby bylo schválení cache rychlé a bezproblémové.

Než začnete psát listing, prostudujte si tyto odkazy:

Pokud jde o nějaké netradiční zpracování nebo sérii, vždy nejdříve konzultujte situaci s reviewerem. Při komunikaci s reviewerem platí, že se slušností nejdál dojdete. Mějte na paměti, že všichni revieweři vykonávají svou práci zdarma, ve svém volném čase a nemají na starost jen vaši keš.

Než odešlete listing k publikaci, zkontrolujte:

 1. zda umístění cache nebo její waypointy typu „Physical Stage“ nejsou v kolizi
 2. zda je u multi, mystery, leterboxu, wherigo zadaný skrytý waypoint typu „Final location“
 3. zda jsou u multi a mystery zadané také patřičné waypointy typu Physical Stage nebo Virtual Stage (viditelné i skryté)
 4. zda jste v souřadnicích cache a u waypointů nezaměnili východní délku E za západní W
 5. zda jsou přidány vhodné atributy (a v případě terénu „1“ i attribut „vozíčkář“)
 6. zda je správne zvolena obtížnost, terén a je uvedený hint
 7. zda je správně zvolen kraj, kam cache náleží
 8. zda hint neobsahuje diakritiku
 9. zda je provedena kontrola zaměření také podle foto map (seznam nebo google)
 10. zda je správně zadáno i datum uložení (založení listingu)

Pokud máte výše uvedené body zkontrolovány, můžete odeslat keš k publikaci s následujícími body:

 1. v logu typu „Reviewer Note“ potvrďte, že je cache opravdu uložena na svém místě
 2. pokud jde o mystery cache, stručně nastiňte řešení opět pomocí logu typu „Reviewer Note“
 3. vyfoťte cache, její umístění, přístup a nejbližší okolí, fotky vložte na web (např. picasa, rajce apod.) a přidejte na ně odkaz opět pomocí logu typu „Reviewer Note“

Je důležité, abyste použili „Reviewer Note“, protože logy tohoto typu jsou při publikaci automaticky smazány, kdežto log typu „Write Note“ zůstává v listingu.

Reviewer může v ojedinělých případech požadovat betatest vaší cache. Betatest bývá požadován zejména v případech, kdy se jedná o cache s terénem T5 nebo je podezření na porušení pravidel.

Situace, kdy cache nemuže být publikována a nejčastější problémy s umístěním jsou popsány na stránce Komentovaná pravidla pro zakládaní a údržbu keší

Nejčastější a stále se opakující chyby při zakládání cache

 • nevhodně zvolené atributy – je důležité mít v listingu správné atributy, hledačům tak poskytnete informace, na co se mají připravit
 • nevhodně zadaná terénní náročnost – Terén 1 znamená, že cache je bez cizí pomoci přístupná i pro vozíčkáře
 • kolize - nedodržení vzdálenosti 161 metrů od okolních fyzických schránek, vztahuje se i na Physical Stage
 • špatně nastavený typ waypointu - pokud se na daném místě pouze zjištují nejaké indicie, nastavte jako typ waypointu Virtual Stage. Nachází-li se na daném místě cokoliv co jste tam dodali, nastavte typ waypointu Physical Stage
 • chybející finálový waypoint u cache typu mystery a multi - vždy uvádějte všechny waypointy
 • zakopaná cache - cache nesmí být zakopána a zasypána pod úroveň země
 • cache v chráněném území s vyšším stupnem ochrany - ověřte si, že cache není umístěna v chráněném území typu NP, NPR, PR a pokud ano, uložení nesmí porušovat omezení dané vyhláškou pro tuto rezervaci. Např. pokud vyhláška omezuje pohyb osob jen po značených cestách, cache musí být dostupná bez nutosti vstupovat mimo cestu.
 • komerční listing - listingy, které se tváří jako komerční, nebudou publikovány. Za komerční se považuje listing, který splňuje alespoň jedno z následujících:
  1. Obsahuje reklamu ci propagaci.
  2. Vybízí či vyžaduje po cacherovi, aby navštívil obchod, komunikoval se zaměstnanci nebo si zakoupil nějaký produkt či využil nějakou službu.
  3. Obsahuje odkazy na firmy, společnosti, agentury, reklamní agentury, charity, politické strany či sdružení.
  4. Obsahuje logo firmy nebo organizace, a to včetne neziskových organizací.
  5. Obsahuje název firmy nebo komerčního produktu.
doporuceni_od_revieweru.txt · Poslední úprava: 24/04/2019 08:22 (upraveno mimo DokuWiki)